top of page
ruduo.jpg

KINO MENAS (PRODIUSAVIMAS)

Filmo prodiuseris (-ė) yra atsakingas (-a) už kūrybinį, organizacinį ir finansinį filmo gamybos ir platinimo procesą. Bendradarbiaudami su filmo komandos nariais bei kitais kino industrijos dalyviais, prodiuseriai ne tik koordinuoja filmo gamybos ir kūrybos procesą, bet ir atsako už filmo tolimesnį gyvenimą kino festivaliuose ar kino teatrų ir televizijos ekranuose.

 

 

Studijų metu studentai:

  • susipažins su įvairių rūšių filmų prodiusavimo specifika ir ypatumais;

  • mokysis planuoti, organizuoti ir koordinuoti filmo gamybos procesą, sudaryti filmo gamybos planus ir sąmatas;

  • susipažins su filmų gamybos finansavimo šaltiniais ir gebės sudaryti filmo gamybos finansavimo planus;

  • susipažins su filmų platinimu ir sklaida, mokysis sukurti filmų platinimo strategijas ir parinkti tinkamiausius filmų sklaidos būdus;

  • susipažins su autorių teisėmis, sugebės sudaryti kino industrijoje naudojamas autorines ir bendros filmų gamybos sutartis; 

  • mokysis paruošti ir pristatyti kino projektą potencialiems investuotojams ir partneriams;

  • susipažins su kino dramaturgija, Lietuvos ir pasaulio kino istorija, kitų filmo komandos narių darbo specifika.

 

Kiekvienais studijų metais kartu su kitų specializacijų studentais kurs ir gamins trumpametražius filmus, ir tokiu būdu tobulins praktinius filmo gamybos įgūdžius bei komandinio darbo patirtį.

 

 

KAM REKOMENDUOJAMA: organizuotiems, komunikabiliems ir kūrybingiems, kruopštiems ir atsakingiems, norintiems dirbti kino ar televizijos industrijoje.

 

KAM NEPATIKS: nelinkusiems daug bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI (BA)

STOJAMŲJŲ EGZAMINŲ REIKALAVIMAI (MA)

Prodiusavimo studijų programoje dėsto Marija Razgutė, Klementina Remeikaitė, Audrius  Kuprevičius, Natalija Verbickienė, Ieva Gaižutytė, Rasa Paukštytė ir kiti. 

bottom of page